Thursday, March 29, 2012

I Still Say This Ship Looks Like A Horsey


5 comments:

DrGoat said...

I wish that were real. It would make a great gift for that special person.

Alex J. Cavanaugh said...

Those mugs would be awesome. Best show ever.

Cal's Canadian Cave of Coolness said...

It's permantly my choice for 'F' in the ABC Challenge. Oh and Dr.G, this is REAL. It's a tshirt design and a brand.

Lazarus Lupin said...

Po unë do të ketë një filxhan, pastaj shishe, dhe pastaj unë do të duhet të shtrihem shpresojmë se me një grua që do të jetë ende e bukur kur zgjohem në mëngjes.

Lazarus Lupin
http://strangespanner.blogspot.com/

DrGoat said...

Me want T-shirt now!